Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
-In de hallen mogen in geen geval brandgevaarlijke werkzaamheden
uitgevoerd worden,zoals o.a. slijpen,lassen,branden en
werkzaamheden met open vuur.
-Gasflessen en losse brandstoftanks mogen niet in de schepen
achtergelaten worden.
-Verplaatsbare accu’s mogen niet in de schepen worden
achtergelaten,mits de accupolen woren losgekoppeld.
-Het laden van verplaatsbare accu’s is in overleg mogelijk,op een
veilige,aparte locatie in het gebouw.Het laden van accu’s is alleen
overdag toegstaan.Hierbij dient aan het einde van de dag een
brandveiligheidscontrole uitgevoerd te worden
-Stekkers moeten bij het verlaten van de hal altijd uit de
wandcontactdozen verwijderd worden.
-Gebruik van elektrische of gasverwarming in de schepen is niet
toegestaan.
-In de hallen is roken ten strengste verboden!
-Afval deponeren in de afvalcontainers op het terrein.
-Op de schepen mag niet overnacht worden.
-Stel u op de hoogte van aanwezige vluchtwegen en blusmiddelen.
-Werkzaamheden aan schepen op het buitenterrein uitsluitend na
melding en goedkeuring bij verzekerde of eventueel
werfpersoneel.Bij brandgevaarlijke werkzaamheden zorgen voor
voldoende afstand tussen de schepen onderling,om eventuele
brandoverslag te voorkomen.
-de stalling/ berging geschiedt geheel op eigen risico. Shipyard Lemmer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor alle werkzaamheden/ handelingen die verricht moeten worden om een vaartuig (ook het mast leggen/zetten) in en uit het water te brengen/halen.
-Er wordt een aanbetaling van € 200,- gevraagd.
-Het annuleren van de gereserveerde winterstalling plek kan kosteloos tot uiterlijk 1 oktober van het gereserveerde stalling jaar. Indien u later wilt annuleren komen er annulering kosten voor rekening van de persoon die de reservering geplaatst heeft, dit wordt berekend op het aantal voor u gereserveerde vierkante meters.

-De eigenaar van vaartuig / opslag moet zelf zorgen voor een afdoende verzekering voor zijn/haar vaartuig/opslag. De ondernemer verzekert de vaartuigen/opslag niet. Als de eigenaar zijn/haar vaartuig/opslag niet afdoende verzekert tegen (casco)schade ,komt de schade voor zijn eigen risico